Akvakultur i sjøen

  • Optimal fôring
  • Økt produktivitet
  • Mindre problemer med bakterier og mikrober
  • Bedre produksjonsmodeller

Inkludert i tjenestene

AquaREAL er det perfekte styringsverktøyet for oppdrettsanlegg i sjøen.

Akvakultur i sjøen

Fiskeoppdrett

AquaREAL kan brukes til å overvåke merder i sjøen. En god oppdrettsprosess forutsetter overvåking av en rekke parametere. Før du drar ut til merdene, bør du ha satt deg inn i de gjeldende fysiokjemiske målingene, slik at du kan tilpasse fôringsplanene og administrere strømmene mellom de ulike merdene. Med tanke på å forutse risiko, for eksempel for oppblomstring av giftige alger eller mikrober, fungerer AquaBIO-tjenesten som et overvåkings- og prognosesystem. Du kan dermed ta beslutninger raskt og begrense skadevirkningene av disse fenomenene.

 

Østersoppdrett

Mange av brukerne våre driver med skalldyroppdrett og bruker systemene våre til å overvåke vannkvaliteten rundt oppdrettsanlegget. De kan dermed se både sanntidsdata og historiske data direkte fra kontoret. Kombinerer dere disse dataene med AquaBIO-tjenestene, får dere prognoser som kan brukes til å tilpasse driften eller skjerme produksjonen ved anlegget hvis det skulle bli nødvendig.

 

Løsningene egner seg for all slags havbruk

Produktene våre egner seg også svært godt til tare- og algedyrking, blåskjelloppdrett og multitrofisk akvakultur.

Med nettbasert teknologi, egen strømforsyning via solcellepaneler og fjernovervåking er produktene våre ideelle for overvåking av vannkvalitet, men også for optimering av produksjonsprosessene ved marine oppdrettsanlegg. I tillegg betyr smarte vedlikeholdsfunksjoner at det blir mindre behov for å være fysisk til stede og vedlikeholdet kan begrenses til mer målrettede tiltak.