Akvakultur på land

  • rådgivning fra fageksperter
  • en komplett, tilpassbar løsning

Inkludert i tjenestene

En komplett løsning for overvåking av kar og bassenger på land

Akvakultur på land

Resirkuleringssystem

AquaREAL er velegnet til akvakultur med resirkulering. Vannkvaliteten ved denne typen produksjon er svært viktig. Sanntidsvisning er en forutsetning, slik at man kan gripe inn umiddelbart dersom nivåene overstiger de fastsatte terskelverdiene. Kombinert med BiOceanOrs øvrige tjenester utgjør AquaREAL det perfekte systemet for overvåking av et stort antall avgjørende parametere, herunder oppløst oksygen. Alt annet utstyr i anlegget kan kobles til AquaREAL (magnetventiler, luftere, fôringssystemer).

 

Oppdrett av stillehavsreker

Oppdrett av hvite stillehavsreker, Litopenaeus vannamei, er en sårbar prosess der status kan skifte fra normal til alarmtilstand på en time eller to. Døgnkontinuerlig overvåking med hyppige målinger, for eksempel med vår AquaREAL-pakke, er dermed svært nyttig for å sikre individenes ve og vel. AquaBIO-tjenestene gjør det lettere å planlegge arbeidet med oppdrettskarene, legge bemanningsplaner og drifte lufterne optimalt.

 

For all slags akvakultur på land

Produktene våre egner seg også svært godt til andre typer akvakultur på land, for eksempel fiskeoppdrett i utendørsbassenger, akvaponi og dyrking av spirulina. Varslene sendes ut umiddelbart, slik at du kan gripe inn med en gang hvis det skjer noe uforutsett i en produksjon som er sårbar for endringer. Klekkerier og settefiskanlegg, som klekker yngel og fôrer fram settefisk til oppdrettsanleggene, er også svært følsomme for slike endringer. Disse kan dermed ha stort utbytte av produktene våre og de mulighetene de gir for å gripe inn raskt.