analysis

Juridiske merknader

Juridisk informasjon

 • Foretaksnavn: BiOceanOr
 • Selskapsform: SAS
 • Aksjekapital: 45 300 euro
 • Selskapets organisasjonsnr. (SIREN) og registreringssted: 834 336 570, R.C.S. Grasse
 • Forretningsadresse: 1360 route des Dolines, Les Cardoulines B3, 06560 Valbonne, Frankrike
 • Intercommunity VAT n°: FR91834336570
 • Telefonnr.: +33 9 86 73 36 47
 • Contact : contact@bioceanor.com
 • Nettstedsredaktør: Charlotte Dupont
 • Webhotell: METYCEA
 • Webhotellets adresse: 70 avenue de Rome, 83500 La-Seyne-sur-Mer, Frankrike
 • Webhotellets telefonnr.: +33 4 94 71 04 72

Bidragsytere

Design og utvikling av nettstedet: Metycea SARL Hébergement: Metycea SARL. Nettstedet er laget med Drupal. 

Rettighetshavere – Opphavsrett – Koblinger

Alle deler av dette nettstedet er underlagt fransk lovgivning og internasjonale regler for opphavsrett og åndsverk. Informasjonen som presenteres på disse ekstranett-sidene, er offentlig. Alle rettigheter til gjengivelse av illustrasjoner og bilder er forbeholdt.

Gjengivelse på papir

Med unntak av illustrasjonene er det tillatt å gjengi sider fra dette nettstedet på papir forutsatt at følgende tre vilkår oppfylles:

 Innholdet skal distribueres vederlagsfritt.  Dokumentenes integritet skal respekteres (ingen endringer eller modifikasjoner av noe slag). Nettstedet skal være uttrykkelig angitt som kilde, og det skal informeres om at alle rettigheter til gjengivelse er forbeholdt og strengt begrenset.

Digital gjengivelse

Det er tillatt å gjengi deler av eller hele dette nettstedet i digitalt format forutsatt at kilden og teksten «Med enerett» er oppgitt, tydelig og godt synlig. Informasjonen skal kun brukes til personlige formål eller i forenings- eller yrkessammenheng. All kommersiell bruk og bruk i reklamesammenheng er forbudt.

Koblinger til nettstedet

Det er mulig å opprette hypertekstkoblinger som peker til innholdet på nettstedet vårt. Dette skal imidlertid godkjennes av oss på forhånd.

Personopplysninger og rettigheter

I henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) har du rett til å protestere på, få innsyn i og be om retting av opplysninger om deg selv. Du kan altså kreve at opplysningene om deg blir rettet, komplettert, oppdatert eller slettet dersom de er feilaktige, ufullstendige, tvetydige eller foreldete eller det er forbudt å innhente eller bruke, formidle eller oppbevare dem.

I henhold til personopplysningsloven kan du når som helst be om at opplysningene som er registrert om deg, blir rettet eller slettet. Hvis du ønsker å benytte deg av denne rettigheten, kan du kontakte oss på adressen som er oppført under Kontakt oss.