ocean

Miljøovervåking

  • Alle typer av økosystemer
  • Konkrete analyser

Inkludert i tjenestene

Kontinuerlig overvåking av alle slags vannmiljøer

Miljøovervåking

Med AquaREAL og tilhørende tjenester og utstyr, for eksempel flytebøyer, kan dere overvåke miljøet kontinuerlig og effektivt. BiOceanOrs løsninger brukes til analyse av vannkvalitet innenfor en rekke bruksområder. Overvåking av sjøer og dammer, strender og badeplasser samt studier av verneområder er noen eksempler.

 

Overvåking av sjøer og dammer

Sjøer og dammer (saltvann eller ferskvann) kan være gjenstand for endringer som påvirker artsmangfoldet. Med AquaREAL fra BiOceanOr kan dere holde øye med disse endringene. Men BiOceanOr kan hjelpe dere med mer enn som så: Velger dere AquaSTAT-løsningen, overføres dataloggen deres til oss, slik at vi kan utarbeide en tilpasset og detaljert analyse av dynamikken i miljøet deres. En slik analyse kan også brukes som forstudie før utrulling av AquaREAL-løsningen og til å avgjøre nøyaktig hvor utstyret bør plasseres.

 

Overvåking av strender og badeplasser

Myndighetene kontrollerer regelmessig forekomsten av mikrobiologisk forurensning langs strender og badeplasser. Det kan imidlertid gå lang tid mellom hver prøvetaking. Da gjør BiOceanOrs AquaREAL-løsninger det mulig å overvåke fysiokjemiske parametere, og AquaBIO-produktene gjør det mulig å forutse mikrobiologiske risikofaktorer. Til sammen gir dette en bedre forståelse av dynamikken som kan føre til smitte og forurensning, og dermed mulighet til å gripe inn raskere.

 

Studier av verneområder

Marine verneområder er sårbare økosystemer som er svært følsomme for endringer i miljøet. Havforsuring og global oppvarming er fenomener der vi fortsatt mangler kunnskap om hvordan det enkelte økosystemet påvirkes. AquaREAL-løsningene leverer en konstant strøm av data som umiddelbart kan sammenholdes med prøver eller vitenskapelige observasjoner. Dette er svært nyttig for forskere som studerer disse fenomenene. Forsknings- og utviklingsavdelingen vår samarbeider tett med vitenskapsfolk fra en rekke disipliner som hjelper oss med alt fra grunnleggende spørsmål til konkrete problemer i det praktiske arbeidet.

 

Overvåking av havneområder og maritime arbeider

AquaREAL og de tilhørende tjenestene kan brukes til å overvåke vannkvaliteten i havneområder og holde øye med fenomener som eutrofiering. Ekspertene våre hjelper dere å tilpasse en optimal konfigurasjon og installere den på rett sted, med sensorer som er best mulig tilpasset de konkrete forholdene.

Tjenestene kan også brukes til å overvåke konsekvensene av maritimt arbeid via et nettverk av varslingsfunksjoner.

 

Det finnes knapt grenser for hva løsningene våre kan brukes til. Kontakt oss, så kan vi sammen finne den beste løsningen for akkurat deres bruksområde.