recifs-coraliens

Overvåking av korallrev ved Moorea

  • Et sårbart økosystem
  • Nøkkeldata fra kontinuerlig overvåking
  • En nøkkel til å forstå global oppvarming

Se våre verktøy for sanntidsovervåking

Mooreas første lagune med internettilkobling. Et viktig verktøy i kampen mot global oppvarming.

CRIOBEs arbeid med overvåking av korallrev

På øya Moorea i Fransk Polynesia har forskningsinstituttet CRIOBE engasjert seg i arbeidet for å forstå og bevare korallrevene. Økosystemet i lagunen er svært sårbart og påvirkes av global oppvarming, som setter korallrevene i fare.

BiOceanOr har installert en nettilkoblet flytebøye som skal overvåke lagunens fysiokjemiske parametere i sanntid. Dermed kan CRIOBEs vitenskapelige målinger sammenlignes med observasjonene fra flytebøyen.

 

Se vår installasjon på Moorea bestående av AquaREAL+ og målere for temperatur, oksygen, saltholdighet, pH og klorofyll samt ekstrautstyret AquaBUOY.