Provence_Aquaculture_Cages

Prognosebasert fiskeoppdrett i Middelhavet

  • Kontinuerlig overvåking
  • Nøkkelen: oksygen
  • 24-timersvarsel

Våre prognoseverktøy

Temperaturvariasjonene i Middelhavet er av stor betydning for oppdrettsanleggene. Da blir det avgjørende å kunne varsle oksygennivået 24 timer fram i tid.

Oppdrett med nettbaserte verktøy i Middelhavet

Middelhavet er perfekt for oppdrett av havabbor og gyllen havkaruss. Havabboren produseres hovedsakelig i Italia og Hellas, der oppdretterne har lang erfaring med og full kontroll på hele prosessen, fra befruktning av egg til ferdig matfisk. Også for havkaruss er det en rekke oppdrettsanlegg i middelhavsområdet, men klekking og produksjon av yngel er mer komplisert for denne arten enn for havabbor. Begge artene er ellers robuste og tilpasningsdyktige overfor endringer i miljøet.

 

Selv om fisken er tilpasningsdyktig, er den avhengig av god miljøregulering for å kunne vokse og utvikle seg optimalt.

 

Enhver endring fører til stress og virker direkte inn på fiskens vekst. Endringene gjør også fisken mer utsatt for sykdom. Det er derfor viktig å sikre at forholdene til enhver tid er ideelle.

 

Et AquaREAL-system (midt i bildet) i en oppdrettsmerd i Middelhavet.

 

I tillegg til at man bør unngå å stresse fisken, er riktig fôring en avgjørende parameter for fiskeoppdrett i havet. Ved å distribuere rett mengde fôr til rett tid kan man sikre at fôret bidrar direkte til fiskens vekst. Dette innebærer også mindre fôrlekkasjer til omgivelsene, som i tillegg til å være kostbart også kan ha konsekvenser for miljøet. Hvis for mye fôr slipper ut havet, kan det skape en varig ubalanse i de marine økosystemene. BiOceanOrs løsninger hjelper dere å fôre fisken til rett tid.

 

Løsningene installeres direkte i merdene og brukes til å måle og forutse oksygennivået 24 timer fram i tid.

 

Å holde øye med oksygennivået er avgjørende for å kunne tilpasse fôringen og unngå å stresse fisken unødig. Ved fôring øker fiskens aktivitetsnivå, noe som igjen fører til at oksygennivået synker. Hvis det allerede er lite oksygen i vannet, kan nivået synke til et kritisk nivå ved fôring. Dette forklarer hvorfor oppdrettskundene våre er så fornøyde med den nøyaktige overvåkings- og prognoseløsningen vår, som måler og forutser oksygennivået 24 timer fram i tid.


En banebrytende metode for overvåking av oksygennivå

Systemene våre bruker nøyaktige fysiokjemiske sensorer som alltid er tilkoblet et LoRaWAN-nettverk og drives av strøm fra solcellepaneler. I Middelhavet er det mye sol, men det er uansett greit å vite at systemene våre kan holde det gående i tolv dager på batteri, og lades på bare noen få timer straks det blir et minimum av sollys.

Kundene våre i dette området bruker systemene våre til å holde øye med følgende parametere: vanntemperatur, oppløst oksygen, pH, redokspotensial, turbiditet og saltholdighet. Disse parameterne knyttes så sammen med nøyaktige, svært lokale værmeldinger, slik at vi kan forutsi oksygennivået for det neste døgnet. Kundene våre slipper å analysere dataene selv; det tar vi oss av. Alt de trenger å gjøre, er å sjekke hvilken utvikling som er ventet de neste timene, via en mobiltelefon eller datamaskin, og ta de rette beslutningene basert på dette.

 

Nedenfor ser du en AquaREAL-installasjon i Middelhavet. Anlegget har tre tilleggssensorer og måler temperatur, oppløst oksygen, pH, turbiditet og saltholdighet.