Rekeoppdrett med nettbasert teknologi på Tahiti

  • Kontinuerlig overvåking
  • Nøyaktige fysiokjemiske parametere
  • Umiddelbar varsling

Løsninger for sanntidsovervåking

Følsomme sensorer og umiddelbar varsling beskytter produksjonen, som er svært følsom for variasjoner i ulike vannparametere.

Rekeoppdrett er en type virksomhet som er svært følsom for endringer i miljøet.

Endringene som kan inntreffe i oppdrettskaret, har stor innvirkning på rekene. Endringene kan skje svært raskt, og påvirker rekenes helse umiddelbart. En av de mest avgjørende parameterne er oppløst oksygen, men også pH-verdien er viktig, og bør ikke ligge utenfor et visst intervall. Hvis problemet ikke blir oppdaget med en gang, kan rekene bli syke, og store deler av produksjonen kan gå tapt på noen timer.


Viktig å varsle raskt.

Rekeoppdretterne kan iverksette visse tiltak for å dempe konsekvensene av endringer når disse blir oppdaget i oppdrettskarene. Dette forutsetter imidlertid at de blir varslet umiddelbart. AquaREAL kan varsle om måleverdier som er utenfor det tillatte intervallet, på under ti sekunder. Varslene kan sendes ut via flere kanaler: SMS, e-post eller talemelding. Varslene gjør det mulig å reagere umiddelbart. Oppdretteren kan da selvsagt reise til stedet for å iverksette tiltak, men hvis det allerede foreligger en prosedyre for ekstern aktivering, kan også AquaREAL aktivere tiltakene direkte.


Mindre risiko for tapt produksjon

Takket være en svært nøyaktig og kontinuerlig ekstern oppfølging kombinert med øyeblikkelig varsling kan oppdretteren reagere umiddelbart ved fall i oksygennivået eller økning i pH-verdien. Kundene våre er ikke lenger offer for endringene, men følger dem med argusøyne for å kunne reagere på et øyeblikks varsel. De har dermed bedre kontroll over produksjonen og løper en mindre risiko for tap.


Enkel og trygg installasjon.


Produktene våre er tilpasset bruk i det uklare vannet i rekeoppdrettsanlegg. Sensorene våre er robuste og tåler kontinuerlig bruk i karene. De er lette å installere og består av en boks som er selvforsynt med strøm, som monteres ved kanten av karet, og en mottaker som kan være plassert på et kontor flere kilometer unna.

 

Se bildene av installasjonen vår ved et rekeoppdrettsanlegg på Tahiti. Installasjonen består av AquaREAL og to tilleggssensorer og måler temperatur, oppløst oksygen, pH og turbiditet.