dauphins

Samarbeidspartnere

  • De støtter oss
  • De oppmuntrer oss
  • De hjelper oss

Les mer om samarbeidspartnerne våre: Enten de har vært med oss helt fra starten av eller har kommet til senere, bidrar de til BiOceanOrs suksess!

Faglige samarbeidspartnere

CLS

CLS logo

CLS er et internasjonalt foretak eid av det franske rombyrået CNES og det belgiske investeringsselskapet CNP og har siden 1986 vært en pioner innenfor observasjon og overvåking av jordkloden. Visjonen er å utvikle og implementere innovative løsninger som gir bedre forståelse og vern av jorda og bærekraftig bruk av naturressursene. CLS har 750 ansatte fordelt på hovedkontoret i Toulouse og 27 andre avdelinger rundt om i verden. Virksomheten driver strategisk virksomhet innenfor fem områder: bærekraftig forvaltning av fiskeriressurser, overvåking av miljø, maritim sikkerhet, flåteadministrasjon og energi- og gruvesektor. Virksomheten leverer blant annet satellittjenester for lokalisering og innhenting av miljødata (data fra 100 000 sendere, deriblant drivbøyer, sendere på dyr, fiskebåter og kommersielle fartøy, behandles månedlig), observasjon av havområder og innsjøer (over 20 instrumenter om bord på satellitter forsyner daglig CLS med informasjon om sjøer og havområder) og overvåking av aktivitet i land- og havområder (behandling av over 10 000 radarbilder og analyse av hundrevis av flytimer med droner hvert år). Virksomheten har engasjert seg for en bærekraftig fremtid og jobber for jorda, fra verdensrommet.

 

CLS hjelper BiOceanOr med å hente inn satellittdata til prognosemodeller og overføre data via Iridium til anlegg på svært fjerntliggende steder. I tillegg støtter de BiOceanOrs internasjonale utvikling.

NORCE

norce logo

NORCE er et statlig norsk forskningsinstitutt og en av landets største forskningsvirksomheter. Instituttet ble grunnlagt i 2017 da forskningsinstitutter tilknyttet flere universiteter ble slått sammen, og har rundt 900 ansatte.

 

Gjennom å bruke sin ekspertise til å løse grunnleggende og praktiske problemer i oppdrettsnæringen bidrar NORCE til en bærekraftig utvikling innenfor akvakultursektoren. Viktige fagområder er fysiologi, fiskevelverd, produksjonsbiologi og teknologiske løsninger.

 

NORCE støtter BiOceanOrs utvikling i Norge med forsknings- og utviklingsprosjekter for akvakultur og rådgivning knyttet til forretningsutvikling. 

iFishIENCi

iFishIENCi er et forskningsprosjekt underlagt EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Prosjektet forener 16 aktører i et tverrfaglig samarbeid om å skape bedre styringsmetoder og praksis for akvakultursektoren. Hovedmålet med iFishIENCi-prosjektet er å utvikle ny teknologi for smarte fôringsløsninger, som kan bidra til en ambisiøs, men bærekraftig vekst innenfor den europeiske oppdrettsnæringen.

Prosjektet bruker avansert informasjonsteknologi til overvåking av alle aspekter ved fisken og miljøet den lever i. Denne avanserte forskningen kombineres med et helhetlig syn på hvordan den nye teknologien kommer til å fungere i samspill med samfunnet generelt og berørte parter innenfor økonomi, politikk, sosial velferd, dyrevelferd og etikk spesielt. Prosjektet går over fire år og skal avsluttes i 2022.

 

BiOceanOr er aktivt med i iFishIENCi-prosjektet og bidrar særlig med installasjon av sensorer i resirkuleringssystemer og analyse av data fra eksperimentene ved hjelp av kunstig intelligens.

ASTRAL

ASTRAL er et samarbeidsprosjekt underlagt EUs Horizon 2020-program, som tar for seg integrert multitrofisk akvakultur (IMTA).

Målsettingen er å definere, støtte og fremme denne typen bærekraftig oppdrettsvirksomhet langs hele Atlanterhavskysten.

 ASTRALs overordnede målsetting er å utvikle nye, bærekraftige, lønnsomme og robuste verdikjeder for integrert multitrofisk akvakultur som kan produsere for eksisterende, fremvoksende eller potensielle markeder i atlanterhavsregionen. Prosjektet går over fire år og skal avsluttes i 2024.

 

BiOceanOr er et aktivt medlem av ASTRAL-konsortiet og deltar først og fremst med implementering av en måleløsning for vannkvalitet som er spesialutviklet for IMTA, samt dataanalyse basert på kunstig intelligens for å kartlegge indikatorer som er av betydning for IMTA i atlanterhavsregionen.

Finansieringspartnere

Finansieringspartnerne våre hjelper oss med å videreutvikle oss og mobilisere nødvendige ressurser når vi trenger dem. Det gir oss ro til å vokse og utvikle oss. Ulike partnerne bidrar i forskjellige etapper av BiOceanOrs utvikling.

Région Sud Investissement

Région Sud Investissement er et regionalt næringsutviklingsfond som ble opprettet av regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur i 2010 for å støtte fremvekst og utvikling av regionale vekstbedrifter.

Fondet er et av 13 virkemidler FIER (investeringsfondet for regionale virksomheter) kan benytte seg av, og et håndfast bevis på den nye dynamikken regionen ønsker å skape i samarbeid med næringslivet.

FIER, som omfatter et utvalg virkemidler tilpasset bedriftenes ulike livsstadier, skal i løpet av de 3 neste årene bruke nesten 300 millioner euro på finansiering av i underkant av 10 000 bedrifter. Det regionale bedriftsutviklingsfondet Région Sud Investissement, som totalt skal disponere 120 millioner euro, er delfinansiert av EUs ERDF-fond med 42 %.

Fra 2011 og fram til i dag har fondet, med Turenne Capital Group som porteføljeforvalter, investert 48 290 millioner euro i til sammen 94 regionale bedrifter.

I samarbeid med ACG Management tildeler Région Sud Investissement også langsiktige lån på mellom 15 000 og 200 000 euro til små og mellomstore bedrifter i regionen.

 

Inventures

Inventures Investment Partners er et investeringsfond som ble grunnlagt i 2011 i Brussel. Fondet gir støtte til oppstartsbedrifter i teknologisektoren som har en stor miljø- eller samfunnsmessig påvirkningskraft (i henhold til kriteriene for FNs bærekraftsmål) og driver bærekraftig og økonomisk lønnsom innovasjon. Inventures er Europas største impact investment-fond. Inventures forvalter to fond på til sammen 50 millioner euro: INVENTURES I, som har investert i tolv europeiske selskaper, og INVENTURES II, som så langt har investert i ni.

 

Blue Oceans Partners

BOP logo

Selskapet Blue Oceans Partners holder til i Paris, der det ble startet i 2019, og har som formål å investere i nyskapende prosjekter som kan bidra til å bedre verdenshavenes tilstand og til å oppfylle FNs bærekraftsmål nr. 14. Blue Oceans Partners’ investeringsstrategi er i første omgang rettet mot innovasjon i kampen mot to av de største truslene mot verdenshavene: overfiske og plastforurensning.

 

BPI France

Bpifrance er en offentlig investeringsbank, en fransk finansierings- og bedriftsutviklingsvirksomhet. Den er resultatet av sammenslåingen av Oséo, CDC Entreprises, FSI og FSI Régions. I tråd med nasjonal og regional politikk skal Bpifrance særlig støtte små og mellomstore bedrifter og innovasjonsbedrifter.