aquabuoy

Våre løsninger

Sanntidsovervåking med AquaREAL

 • Kontinuerlig overvåking
 • Plug-and-play-system
 • Automatisk og selvforsynt med energi
 • Varsling i sanntid

Undervannsstasjon for sanntidsovervåking av vannkvalitet

På forespørsel

AquaREAL

Undervannsstasjon for måling av vannkvalitet i sanntid

 • 1 AquaREAL nettbasert målestasjon
 • Sensorer som måler inntil 14 fysiokjemiske parametere for vannkvalitet
 • Overføring av måledata via LoRaWAN-/Iridium-teknologi
 • System for varsling i sanntid

14 parametere

 • oppløst oksygen (% metning, mg/l, ppm)
 • temperatur (°C/°F)
 • pH (pH, mV)
 • redokspotensial (mV)
 • ledningsevne (mV)
 • saltholdighet (mV)
 • spesifikk densitet (mV)
 • oppløste faste stoffer (TDS; mV)
 • turbiditet (NTU, FTU, ppt)
 • klorofyll a (µg/l, RFU)
 • nitrat (mg/l), kun ferskvann
 • ammonium (mg/l), kun ferskvann
 • klor (mg/l), kun ferskvann
 • absolutt eller relativt trykk (psi, bar, mmHg/m,tomme,mm,cm,fot)

Vil du vite mer om AquaREAL-produktene?

Kontakt oss