aquabuoy

Våre løsninger

Sanntidsovervåking med AquaREAL

 • Kontinuerlig overvåking
 • Plug-and-play-system
 • Automatisk og selvforsynt med energi
 • Varsling i sanntid

Undervannsstasjon for sanntidsovervåking av vannkvalitet

Fra 2199 kr per måned

AquaREAL

Voir les tarifs

Undervannsstasjon for måling av vannkvalitet i sanntid

 • 1 AquaREAL nettbasert målestasjon
 • Sensorer som måler inntil 14 fysiokjemiske parametere for vannkvalitet
 • Overføring av måledata via LoRaWAN-/Iridium-teknologi
 • System for varsling i sanntid

14 parametere

 • oppløst oksygen (% metning, mg/l, ppm)
 • temperatur (°C/°F)
 • pH (pH, mV)
 • redokspotensial (mV)
 • ledningsevne (mV)
 • saltholdighet (mV)
 • spesifikk densitet (mV)
 • oppløste faste stoffer (TDS; mV)
 • turbiditet (NTU, FTU, ppt)
 • klorofyll a (µg/l, RFU)
 • nitrat (mg/l), kun ferskvann
 • ammonium (mg/l), kun ferskvann
 • klor (mg/l), kun ferskvann
 • absolutt eller relativt trykk (psi, bar, mmHg/m,tomme,mm,cm,fot)

Vil du vite mer om AquaREAL-produktene?

Kontakt oss

Prices

12 måneders 24 måneders

Fra 2999kr per måned

AquaREAL 12 måneders bindingstid

 • 1 AquaBOX
 • 1 sensor for oppløst oksygen
 • 1 kombisensor for temperatur
 • Ekstra sensor fås som ekstrautstyr
 • Kost for automatisk rengjøring
 • Beskyttelsessylinder i titan
 • 2 brukerkontoer til webplattformen AquaREAL eller API
 • Tilkobling til LoRaWAN-nettverk
 • BiOceanOrs kundeservice Logg, Nedlasting, Varsling

Choose

Fra 8799kr per måned

AquaREAL+ 12 måneders bindingstid

 • 1 AquaBOX
 • 1 sensor for oppløst oksygen
 • 1 sensor for ledningsevne/temp. eller kun temp.
 • 2 valgfrie sensorer
 • 1 kost for automatisk rengjøring
 • 1 beskyttelsessylinder i titan
 • 5 brukerkontoer til webplattformen AquaREAL eller API
 • Tilkobling til LoRaWAN-nettverk
 • BiOceanOrs kundeservice Logg, Nedlasting, Varsling

Choose

Utstyret kan også kjøpes på forespørsel. Tilbehør fra 3,50 euro per måned.

Fra 2199kr per måned

AquaREAL 12 måneders bindingstid

 • 1 AquaBOX
 • 1 sensor for oppløst oksygen
 • 1 kombisensor for temperatur
 • Ekstra sensor fås som ekstrautstyr
 • Kost for automatisk rengjøring
 • Beskyttelsessylinder i titan
 • 2 brukerkontoer til webplattformen AquaREAL eller API
 • Tilkobling til LoRaWAN-nettverk
 • BiOceanOrs kundeservice Logg, Nedlasting, Varsling

Choose

Fra 5499kr per måned

AquaREAL+ 12 måneders bindingstid

 • 1 AquaBOX
 • 1 sensor for oppløst oksygen
 • 1 sensor for ledningsevne/temp. eller kun temp.
 • 2 valgfrie sensorer
 • 1 kost for automatisk rengjøring
 • 1 beskyttelsessylinder i titan
 • 5 brukerkontoer til webplattformen AquaREAL eller API
 • Tilkobling til LoRaWAN-nettverk
 • BiOceanOrs kundeservice Logg, Nedlasting, Varsling

Choose

Utstyret kan også kjøpes på forespørsel. Tilbehør fra 2 euro per måned.