Vår løsning

  • Egnet for alle miljøer
  • Banebrytende teknologi: tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens

AquaREAL En virtuell assistent for overvåking av vannkvalitet Den første nettbaserte undervannsstasjonen med sanntidsovervåking og prognoser for vannkvalitet.

Tidsbesparende og effektivt

Funksjonene for fjernovervåking av vannkvaliteten i sanntid er tidsbesparende og legger til rette for raskere beslutninger.

Sporbarhet

Dataene lagres og kan når som helst hentes ut igjen. Det gir bedre sporbarhet for produksjonen.

Prognoser og varsling

Når en grenseverdi overskrides, blir dere varslet umiddelbart via SMS, e-post eller talemelding. Med vårt verktøy for 24-timers oksygenvarsling kan virksomheten til enhver tid ligge i forkant og iverksette forebyggende tiltak. Prediktivt vedlikehold sikrer pålitelige data og gir større trygghet.

Lavere kostnader

Med kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten kan dere gjøre forbedringer i produksjonsprosessen og senke fôrings- og driftskostnadene.

Vil du vite mer om hvordan AquaREAL fungerer?

Be om en demonstrasjon

AquaREAL
Selvforsynt med energi og beredt til å takle enhver situasjon

 

Ditt miljø

Akvakultur i merder eller kar, innsjøer, elver eller strender?

Våre løsninger

Velg en fastmontert eller flytende enhet (henholdsvis AquaBOX eller AquaBUOY) tilpasset ditt miljø.

Dine parametere

Velg de parameterne du har bruk for, blant rundt 15 tilgjengelige fysiokjemiske parametere (temperatur, pH, oksygennivå, turbiditet, klorofyll a osv.).

Nettilkobling og dataoverføring

Utstyret kobles til automatisk via et LoRaWAN-nettverk, og snart tas også Iridium-satellitteknologi i bruk. I begge tilfeller lagres dataene trygt på serverne våre, som du får tilgang til via nettskyen.

Datavisning

Uansett hvor du befinner deg, kan du vise dataene på en datamaskin, et nettbrett eller på mobiltelefonen, hver dag, døgnet rundt.

Prognoser og håndtering av varsler

Hvis et problem oppstår, kan du bli varslet med en SMS, e-post eller talemelding. Du bestemmer selv ved hvilke grenseverdier du skal varsles, eller vi kan hjelpe deg å finne egnede grenseverdier. Vår 24-timers oksygenvarsling gjør deg mer tilpasningsdyktig, slik at du kan ligge i forkant av utviklingen og ta optimale beslutninger når forholdene endrer seg. Prediktivt vedlikehold sikrer at du til enhver tid kan føle deg trygg på at dataene er riktige.