Valeurs_bioceanor

Verdiene våre

  • Ta vare på ressursene
  • Fremme bærekraftig virksomhet
  • Bedre forståelsen av miljøet

Medarbeiderne våre er eksperter på akvakultur og oseanografi og levende opptatt av hvordan teknologi kan brukes til beste for havet. Selve hjertesaken vår er å ta vare på og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

Verdiene våre

BiOceanOr utvikler verktøy for overvåking og styring av vannkvalitet. Produktene og tjenestene våre inngår i en miljøvennlig tilnærming for å ta vare på ressursene.

 

Innenfor oppdrettssektoren arbeider vi for å skape en bedre forståelse av omgivelsene og hjelper de ulike aktørene å se hvordan aktiviteten deres påvirker økosystemene. Vi har stor tro på oppdrettsnæringens potensial for å mette jordas stadig voksende befolkning, og vi mener at vekst i en oppdrettsnæring som viser omtanke for miljøet, er bærekraftig og noe vi bør støtte opp om.

 

På miljøfeltet bidrar vi med overvåkingsverktøy som kan gi bedre kunnskap og økt bevisstgjøring om miljøproblemer. Hvis vi ikke vet hva som foregår i vannet i et havneområde, ved en strand eller i en lagune, kan vi heller ikke finne effektive tiltak og løsninger. Vi kjemper for å bedre forståelsen av alle slags vannmiljøer og hvordan de påvirkes av menneskelig aktivitet. Dette er første etappe for å finne løsninger som kan redusere menneskehetens miljøavtrykk i verdenshavene.

 

På linje med FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål for 2030. Målene ble laget med tanke på de ulike landenes regjeringer, men også bedrifter og organisasjoner. Målsettingen var å fremme velstand og samtidig ta vare på kloden og ressursene for på den måten å oppnå en moderat, bærekraftig utvikling.

 

I anledning programmets 5-årsdag og FNs 75-årsjubileum vil vi oppfordre deg til å se denne videoen, som gjør opp status for verden i dag og de utfordringene som må takles hvis vi skal lykkes med å skape en mer rettferdig verden.

 

 

Selv har vi engasjert oss aktivt i arbeidet for å nå tre av FNs bærekraftsmål.

 

 

Dette engasjementet er en drivkraft for å finne løsninger som kan redusere havforurensningen og konsekvensene av havforsuringen. Men også for å ta bedre vare på marine økosystemer og bidra med kunnskap om klimaendringer og konsekvensene av disse. Selv om BiOceanOrs bidrag bare er en dråpe i havet, gjør vi det vi kan for at akkurat denne dråpen skal være med og bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Teknologi med positive ringvirkninger for kloden

I produktene og tjenestene våre bruker vi ny teknologi som kunstig intelligens og tingenes internett. Når vi tar i bruk denne teknologien for å verne miljøet, får vi helt ny innsikt og nye muligheter til å handle. Det er en viktig del av filosofien og verdiene våre.

 

Vi er for øvrig svært stolte av at Solar Impulse har anerkjent AquaREAL-teknologien som en av de 1000 mest effektive løsningene som kan påvirke kloden i positiv retning i årene som kommer.