Personvernforordningen (GDPR)

Personvern og datasikkerhet

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Enhver nettbasert tjeneste skal kun innhente de personopplysningene som er strengt nødvendige (minimering av data), og informere om følgende:

 • hvem som er ansvarlig for databehandlingen, og formålet med innhentingen av data
 • det juridiske grunnlaget for databehandlingen
 • hvorvidt innhentingen av personopplysninger er valgfri eller nødvendig for å kunne håndtere henvendelsen din, og hva slags data som behandles
 • datakilden (i tilfeller der andre opplysninger enn dem du oppgav via den nettbaserte tjenesten, brukes for å behandle henvendelsen din)
 • hvilke personkategorier som er berørt
 • mottakerne av personopplysningene (kun bedriften med mindre noe annet er angitt, i tilfeller der dataene må overføres til en ekstern part)
 • hvor lenge personopplysningene oppbevares
 • sikkerhetstiltak (generell beskrivelse)
 • en eventuell overføring av personopplysninger til land utenfor EU eller automatiske beslutningsprosesser
 • rettighetene dine knyttet til personvern og hvordan du kan benytte deg av disse eller klage til Datatilsynet

Personopplysninger som innhentes i forbindelse med tjenestene vi tilbyr gjennom nettstedet vårt, håndteres i tråd med sikre protokoller. Vi innhenter disse opplysningene for å kunne behandle henvendelsene vi mottar via datasystemene våre.

HVIS DU VIL BENYTTE DEG AV RETTIGHETENE DINE

Hvis du har spørsmål eller ønsker å benytte deg av rettighetene dine i henhold til personopplysningslovgivningen, kan du kontakte personvernombudet vårt

 • på følgende e-postadresse: contact@bioceanor.com;
 • eller per brev (legg ved en kopi av gyldig legitimasjon hvis du vil benytte deg av rettighetene dine) til følgende adresse: BiOceanOr, Les Cardoulines B3, 1360 route des Dolines, 06560 Valbonne, France

INFORMASJONSKAPSLER

En informasjonskapsel eller «cookie» er en informasjonsbit, som regel liten og identifiserbar med navn, som kan overføres til nettleseren din når du er innom et nettsted. Nettleseren lagrer informasjonskapselen i en gitt periode og sender den tilbake til webserveren hver gang du kobler deg til på nytt. Informasjonskapslene har en rekke bruksområder: De kan «huske» brukernavnet ditt eller varer du har lagt i handlekurven i en nettbutikk, eller de kan spore navigasjonen din og brukes i statistikk, reklame e.l.

Hvis du avslår installasjon av en informasjonskapsel, kan det medføre at du ikke får tilgang til visse tjenester. Du kan lese mer om hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler, her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/