Om BiOceanOr

  • Mer om Blue Team

Finn ut mer om selskapet, medarbeiderne, kjerneverdiene og samarbeidspartnerne våre. Vi er stolte av å være en del av en revolusjon innenfor overvåking av vannkvalitet!

Hvem er vi?

Vi er et selskap som spesialiserer seg på vannkvalitet. Vi bruker banebrytende teknologi som tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens i arbeidet for å ta vare på og skape verdier i vannmiljøer.

Valeurs_bioceanor

Verdiene våre

Medarbeiderne våre er eksperter på akvakultur og oseanografi og levende opptatt av hvordan teknologi kan brukes til beste for havet. Selve hjertesaken vår er å ta vare på og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

dauphins

Samarbeidspartnere

Les mer om samarbeidspartnerne våre: Enten de har vært med oss helt fra starten av eller har kommet til senere, bidrar de til BiOceanOrs suksess!