top of page

Din leverandør av datadrevne løsninger for vannkvalitet

Vi utnytter mulighetene innenfor marinbiologi og kunstig intelligens til å levere biostyrte tjenester som optimaliserer fiskevelferd og fiskevekst, samtidig som vi støtter bærekraftig akvakultur.

Logo Ifremer

Støttet av

Fonctions

Vår daglige jobb med oppdrettere 

Opplev skreddersydd og omfattende støtte hele veien.

Innhente

Analyse

Predikere

Brukerstøtte

BiOceanOrs AquaREAL-løsning kan samle inn all tilgjengelig og relevant data fra akvakulturanlegg. Gjennom AquaREAL-plattformen integrerer, behandler og analyserer vi all relevant data på akvakulturanlegg.

Vi hjelper deg med å forstå dynamikken mellom biologi og det marine miljøet og leverer tilsvarende analyser.

  • Oppløst oksygen

  • Temperatur

  • Algeoppblomstring (HAB)

Vi tilbyr personlig tilpasset rådgivning for å utnytte prediksjonene og analysene våre i til ditt oppdrettsanlegg, driftsprosedyrene og rapporteringen din.

In practice

Maskinlæringsdrevne analyser og prediksjoner

Kunstig intelligens

Biologisk betydning

Vi kombinerer vår unike ekspertise innen marinbiologi, oseanografi og fiskehelse.

Biologisk veiledede tjenester

- Forutse risikoer med tidlig varslingstjenester

- Reduser OPEX 

- Ytterligere forbedre fiskevelferd/vekst og generell bærekraft

Logiciel Aquareal av Bioceanor

Datadrevet beslutningsstøtte for handlingsrettede tjenester

AquaReal av Bioceanor
À propos

Om oss

Bioceanors ekspertteam innen akvakultur

Et ekspertteam dedikert til å bevare vannmiljø for en bærekraftig fremtid

I BiOceanOr utmerker vi oss i møtet mellom biologi og kunstig intelligens, og utnytter disse kreftene til å forandre akvakultursektoren. Ved å kombinere vår ekspertise innen marinbiologi med avanserte AI-algoritmer har vi utviklet en banebrytende funksjon: å forutsi viktige vannkvalitetsparametere i en utfordrende klimaendringskontekst.

Denne innovasjonen muliggjør proaktiv styring og optimalisering av driften på oppdrettsanleggsnivå, samtidig som den bidrar til generell bærekraft.

Avis
TROPOFARMS

De stoler på oss 

SCALE AQ
SALMONES CAMANCHACA
FILOSOFISK
GLORIA MARIS
CNES
De forente nasjoners mat- og landbruksorganisasjon
GFCM
VIRBAC
CSIRO
Ifremer
Contact
bottom of page