top of page

Vår juridiske informasjon

  • Firmanavn: Bioceanor

  • Juridisk form: SAS

  • Kapital: 70 916,10 €

  • Registrering: 834 336 570 R.C.S. Grasse

  • Hovedkvarter: 1360 Route des Dolines, Les Cardoulines B3, 06560 Valbonne

  • MVA-nr.: FR91834336570

  • Telefon: +33 9 86 73 36 47

  • Kontakt e-post : contact@bioceanor.com

  • Ansvarlig redaktør: Charlotte Dupont

  • Firmanavn på vertsselskapet: WIX

 

Reproduksjon på elektronisk format

Reproduksjon av hele eller deler av dette nettstedet i elektronisk format er tillatt forutsatt at kilden og omtalen "Alle rettigheter forbeholdt" er lagt til, tydelig og leselig. Informasjonen som brukes må kun være av personlig, assosiativ eller profesjonell bruk; all kommersiell eller reklamebruk er forbudt.

 

Opprettelsen av lenker

Siden vår godkjenner relevante hypertekstlenker på betingelse av at kontakt og validering er gitt av oss på forhånd.

 

Data beskyttelse

I henhold til loven nr. 78-17 av 6. januar 1978 om IT og databeskyttelse, har du rett til å motsette deg (lovens art. 26), tilgang (lovens art. 34 til 38) og rette (art. 26 i loven). 36 i loven) dataene som angår deg. Dermed har du rett til å kreve å bli rettet, fullført, ajourført eller slettet, all informasjon om deg som er unøyaktig, ufullstendig, tvetydig eller utdatert; eller informasjon som innsamling, bruk, kommunikasjon eller bevaring er forbudt.

Opphavsrett – Lenker

Hele denne siden er underlagt fransk og internasjonal lovgivning angående opphavsrett og åndsverk. Informasjonen som presenteres på denne ekstranettsiden er offentlig. Alle rettigheter til reproduksjon av ikonografiske og fotografiske representasjoner er forbeholdt.

Reproduksjon på papirkopi

Reproduksjon på papir Med unntak av ikonografien, er reproduksjon av sidene på dette nettstedet på papir tillatt, forutsatt at de tre følgende vilkårene overholdes:

diffusjon gratis; diffusjon gratis; integriteten til de reproduserte dokumentene respektert (ingen modifikasjon eller endring overhodet); eksplisitt sitat av nettstedet som kilde og omtale av at reproduksjonsrettighetene er forbeholdt og strengt begrenset.

 

Studiepoeng

Oppfatning av nettstedet og etableringen: Bioceanor på plattformen WIX

bottom of page